Konverteringsprojekter

Wednesday, June 29, 2022

Kære kommende forbruger

Gudenådalens Energiselskab oplever desværre forsinkelser på leverancen af fjernvarmeunits mv. da der massiv efterspørgsel på disse. Vi har derfor været nødsaget til at sætte konverteringsarbejdet i hele GUES forsyningsområde i bero for en periode, til vi ved mere om leveringsmulighederne fra vores leverandører. Stenshede projektet i Bjerringbro forventes opstartet igen i uge 33.

Sidst på året 2022 er det planen at påbegynde konvertering af Hagenstrupparken i Ulstrup, GUES vil derfor efter sommerferien, arrangere et opstartsmøde for interesserede i området.

M.v.h. GUES