Nødstrømsgenerator til GUES

18. juni 2024

GUES forbereder sig på en fremtid med huller i strømmen

Fredag ankom en 320 KVA nødstrømsgenerator til GUES varmecentral på Realskolevej i Bjerringbro. Nødstrømsgeneratoren skal sørge for at varmecentralens pumper og kedler kan producere og levere varme til fjernvarmenettene i både Ulstrup og Bjerringbro, hvis strømmen i elnettet pludselig forsvinder.

//