Om indefrysningsordningen

15. december 2022

Gudenådalens Energiselskab er omfattet af indefrysningsordningen, og du er derfor berettiget til at søge om henstand for den del af dine acontorater, der overstiger en samlet varmepris på 1.440 kr. / MWh.

Implementeringen i vores IT-system til håndtering af henstand og tilmelding sker først i næste uge (uge 51), og vi udsender allerede opkrævninger til rate 1 2023 i disse dage.

Hvis du ønsker at tilmelde dig ordningen, kan det derfor først gøres efter næste uge. Efter tilmelding vil du få tilsendt en ny aconto opkrævning med ny forfaldsdato.

MEGET VIGTIGT!!! Ønsker du at tilmelde dig indefrysningsordningen er det meget vigtigt, at du afviser en evt. Betalingsservice-betaling af rate 1 den 2. januar 2023. Bliver raten betalt, kan den ikke komme med i ordningen.

Yderligere vejledning og information om indefrysningsordningen kommer på hjemmesiden under selvbetjening, så snart IT-implementeringen er klar.

Der er dog en information klar om regler og vilkår for ordningen, som du kan finde her