Pristabel 2022

Thursday, January 27, 2022

Stigende energipriser går desværre ikke Gudenådalens Energiselskab forbi.

Vi har i de sidste uger foretaget grundige beregninger og planlagt energiproduktionen for 2022, hvor vi med eksisterende udstyr og kompetente medarbejdere kan begrænse prisstigningerne til forbrugerne. Vi har kompliceret produktionsudstyr, som både kører på gas og el. Ved at drifte udstyret optimalt på de rigtige tidspunkter, så kan det medføre store besparelser på indkøb af gas og el.

Så planen er klar, GUES gaskedler, gasmotorer, Energicentral, Varmepumpecentral og Spildevandscentral kommer fremover til at køre optimalt og med den altid bedste energifordeling. Der bliver overvåget og reguleret 24-7-365 til alle forbrugeres fordel.

Med disse nye tiltag, så ser vi ind i en begrænset prisstigning, når der sammenlignes med tidligere prisvarsel.

I tabellen herunder ses den nye årlige varmeudgift for 2022 med udgangspunkt i forskellige husstørrelser og forskellige forbrug.

Da der i årets første kvartal, hvor 42% af årets varmeforbrug finder sted, betales 619 kr./MWh inkl. moms, så skal der i årets resterende del betales 978 kr./MWh inkl. moms.

Den samlede varmepris består af 3 dele. Forbrug, abonnementsbidrag og incitamentsafregning.

  1. Forbruget er variabelt og afregnes i MWh.
  2. Abonnementsbidraget afhænger af husets størrelse. Her betaler de mindste tilslutninger også mindst i abonnement.
  3. Incitamentsafregningen belønner en god afkøling, men straffer også en dårlig afkøling. En kort forklaring er, at en lav returtemperatur til fjernvarmenettet medfører en ekstra rabat på varmeregningen.

I gældende takstblad er ovenstående uddybet. https://www.gues.dk/media/48878/gaeldende-takstblad-fra-januar_2022.pdf

Et standardhus på 130 m2 og et årligt forbrug på 18,1 MWh vil med de ovenstående priser få en varmeudgift i 2022 på 19.687 kr. Dette er en procentvis stigning på 43% ift. varmeudgiften i 2021.

 

Vi anbefaler, at man som forbruger følger med i sit varmeanlægs tilstand og afkølingen af fjernvarmevandet inden det sendes retur til fjernvarmenettet. Gennem de senere år har vi prioriteret, at GUES-medarbejdere kontakter de forbrugere, hvor varmeanlægget har dårlig afkøling.

Det er altid vores anbefaling at lade en VVS-installatør gennemgå varmeanlægget. Og i særdeleshed hvis afkølingen er lav.  

På hjemmesiden kan der findes gode råd til indstillinger, som forbedrer varmeanlæggets afkøling. https://www.gues.dk/selvbetjening/vejledninger/installationsvejledninger/