Spildevandscentral idriftsat

Monday, December 7, 2020

Vores nye 5,8 MW Spildevandscentral, kører nu test.

De sidste justeringer og indstillinger, er ved at blive fortaget af af leverandørerne, inden de overdrager det store anlæg til GUES' driftspersonale.