Danmarks første, største og eneste

Thursday, November 18, 2021

Efter en lang sommeropladning er Danmarks første, største og eneste - ja vel sagtens -verdens første, største og eneste varmepumpeanlæg, der er baseret på en kombination af ATES og spildevandsenergi, nu sat i vinterdrift.

Anlægget, som overordnet består af 4 boringer, et spildevandsoptag og en filter-/vekslercentral, der alt sammen forsyner en 5,8MW varmepumpe, er etableret for Gudenådalens Energiselskab i tæt samarbejde med Energi Viborg, Ingeniør Huse A/S samt en række øvrige leverandører, som har bidraget positivt til, at anlægget er blevet en realitet og nu sættes i vinterdrift.

Fordampersiden af varmepumpen forsynes af energi fra Energi Viborgs afledte spildevand fra Bjerringbro Rensningsanlæg, hvorfra energien om sommeren lagres i ATES anlægget, mens energien fra spildevandet om vinteren udnyttes direkte i kombination med den lagrede energi fra sommerhalvåret.

Løsningen gør det således muligt at opsamle og udnytte al den afledte energi fra rensningsanlægget - også i de perioder, hvor der ikke direkte er behov for den ind i fjernvarmenettet. Ydermere løser anlægget også udfordringen med fluktuerende spildevandsmængder, som er direkte afhængig af afledningen fra forbrugerne samt nedbør, hvormed de afledte flow varierer pr dag, time og minut. Således opnås en meget stabil drift af varmepumpen, da ATES anlægget supplerer i de perioder, hvor spildevandet ikke kan følge med.

Med anlægget er der nået en milepæl, hvor vi viser, hvordan vi gennem sektorkobling kan udnytte vand og spildressourcer fra vandsektoren til en ressource i energisektoren.

Der er et stort potentiale i at koble vand- og energisektorerne endnu tættere sammen, da der er meget mere energi at komme efter i vandsektoren til gavn for energisektoren.