Projekt konvertering af Hagenstrupparken, Nattergalevej, Kærsangervej, Egernvej, Fasanvej og Diget til fjernvarme

På nuværende tidspunkt er der tilsluttet 37 nye forbrugere, og der tilsluttes yderligere 12 forbrugere i uge 44/45

Stien fra Ulstruphallernes parkeringsplads og frem til Hagenstrupparken samt Fasanvej er nu asfalteret.
Asfaltering i Hagenstrupparkens allerede konverteret område bliver asfalteret i uge 43 

Projektet forventes afsluttet i første kvartal 2024.