Herunder kan du læse om, hvordan du tilmelder dig til indefrysningsordningen samt hvilke betingelser, der er gældende, og hvad konsekvenserne ved tilmelding er.

For at tilmelde dig vil du skulle afgive en række informationer og du skal vide, at der vil være omkostninger forbundet med ordningen, som du vil skulle betale.

1. Der kan opnås indefrysning for energiregninger med fakturadato i perioden 01-01-2023 til 31-12-2023.
2. Det beløb, der bliver omfattet af ordningen inkl. gebyrer, vil skulle forrentes med 2% p.a. for private forbrugere og 4,4% p.a. for erhvervskunder.
3. Gebyrer for at blive omfattet af ordningen kan ses nedenfor samt i bilag til Tillægsaftalen til fjernvarmelevering, der skal accepteres, før tilmelding bliver bindende.
4. Vælger du at benytte dig af indefrysningsordningen, vil du sammen med din aconto-opkrævning kunne se det aktuelle indefrosne beløb for raten samt det opsummerede beløb af         energiregningerne, der er indefrosset. Nedenfor er vist et eksempel på forskellen i beløbet til betaling her-og-nu med eller uden brug af indefrysningsordningen, hvor tilmeldingsgebyret er   1.000 kr.

EKSEMPEL på rate-opkrævning        
Virksomhedsnavn XXX        
CVR-nr XXX        
         
Betalernavn: Jens Peter        
Installationsadresse: Varmevej 7        
Aktuel rate: 2        
         
Beregningsgrundlag for indefrysning af energiregning        
Antal rater på budget

4

     
Samlet budgetteret varmeudgift inkl. faste bidrag 10.582,49 kr.    
Samlet budgetteret energiforbrug 6.755 kWh    
Beløb til opkrævning pr. rate      4 rater á 2.645,62 kr.    
         
Mulig indefrysning pr. rate 213,82 kr.    
         
  Uden indefrysning   Med indefrysning  
         
Beløb til betaling inkl. moms 2.645,62 kr. 2.431,80 kr.
Gebyr ved oprettelse af indefrysningsordning 0,00 kr. 1.000 kr.
Samlet indefrysningsbeløb vedr. denne rate 0,00 kr. 213,82 kr.
Indefrosset beløb til senere betaling 0,00 kr. 1213,82 kr.

5. Beløbet, der kan indefryses, udregnes på baggrund af beløbet inkl. moms før gebyrer, renter og øvrige overførte poster fra tidligere år. Der tages udgangspunkt i beløbet i kr. som divideres   med enheder i kWh. Hvis dette tal er over 1,44 kr./kWh, er der mulighed for indefrysning af differencen ganget med antal enheder. Nu findes bruttoindefrysningsbeløbet for hele perioden.   Bruttoindefrysningsbeløbet divideres med antal rater og fratrækkes evt. tidligere indefrosset beløb. Se nedenfor:

Beregningsgrundlag = Budget/rate    
Virksomhedsnavn XXX    
CVR-nr XXX    
     
Betalernavn: Jens Peter    
Installationsadresse: Varmevej 7    
Aktuel rate: 2    
     
Beregningsgrundlag for indefrysning af energiregning    
     
Antal rater på budget 4  
Samlet budgetteret varmeudgift inkl. faste bidrag 10.582,49 kr.
Samlet budgetteret energiforbrug 6.755 energi-angivelse
Gennemsnitlig udgift pr. enhed 1,57 kr./enhed
     
Prisloft pr. energi enhed jf. lovgivning 1,44 kr./enhed
     
Mulig indefrysning for et helt år (bruttoindefrysningsbeløb) 855,29 kr.
Beregnet som: (gns.pris - prisloft) * energiforbrug    
     
Ratebeløb før indefrysning 2.645,62 kr.
Mulig indefrysning pr. rate 213,82 kr.
Beregnet som: bruttoindefrysningsbeløb/antal rater    
('OBS evt. renter og gebyrer der ikke vedr. indefrysning kan ikke indefryses)    
Indefrosset del af varmeregning år til dato 3.847,50 kr.

Yderligere informationer om gebyrer, renter m.v. kan ses på endelig aftale samt hjemmeside.
Gebyrer m.v. skal tillægges indefrysningsbeløbet i denne beregning. Gebyrer kan både være pr. rate og årligt
Aktuel opdateret saldo kan følges via login på hjemmesiden.

6. År 2023 er indefrysningsåret. År 2024 er et afdragsfrit år og fra 2025 til og med 2028 skal den oparbejdede indefrysning inkl. gebyrer og renter afdrages. Umiddelbart efter 31.12.2024 vil   du modtage en opkrævning på første afdrag. Hvis du ikke ønsker at overgå til afdragsordningen, men i stedet ønsker at betale det samlede indefrosne beløb på en gang, vil vi bede dig give   os besked en måned før afdragsperioden starter. Du vil altid på et vilkårligt tidspunkt kunne indfri restgælden.

7. Såfremt aftalen misligholdes, vil du modtage 2 rykkere før fordringen overdrages til Erhvervsstyrelsen, der overgiver fordringen til inddrivelse i Gældsstyrelsen.

8. Følger af fraflytning og afmeldelse:
a. Såfremt du flytter i perioden 01-01-2023 til 31-21-2023, vil flytteopgørelsen kunne omfattes af indefrysningsordningen. Du kan også vælge at straks indfri den opsparede gæld inkl. renter   og gebyrer. Vælger du at indefryse flytteopgørelsen, vil afdragsordningen starte fra 2025 som beskrevet under punkt 6
b. Såfremt du ønsker at afmelde/stoppe indefrysningsordningen, vil du kunne straks indfri gælden inkl. renter og gebyrer eller afdrage som beskrevet under punkt 6

9. Tilmelding til indefrysningsordningen kan ske på to måder:
a. Elektronisk ved at klikke på dette link - TILMELDING
       i. Når du trykker på linket, sker det via en tilmeldingsløsning baseret på brug af MitID og NemID, fordi det er en sikker løsning, hvor der passes godt på dine personlig oplysninger
b. Ved at kontakte varmeværket telefonisk for at aftale en tid til at møde op på varmeværkets adresse, hvor der udarbejdes tillægsaftale til fysisk underskrift. (Ved fysisk fremmøde skal der   medbringes gyldig legitimation)