Vedr. betaling af indefrosne beløb.

År 2023 er indefrysningsåret. År 2024 er et afdragsfrit år og fra 2025 til og med 2028 skal den oparbejdede indefrysning inkl. gebyrer og renter afdrages. Umiddelbart efter 31.12.2024 vil   du modtage en opkrævning på første afdrag. Hvis du ikke ønsker at overgå til afdragsordningen, men i stedet ønsker at betale det samlede indefrosne beløb på en gang, vil vi bede dig give   os besked en måned før afdragsperioden starter. Du vil altid på et vilkårligt tidspunkt kunne indfri restgælden.

Såfremt aftalen misligholdes, vil du modtage 2 rykkere før fordringen overdrages til Erhvervsstyrelsen, der overgiver fordringen til inddrivelse i Gældsstyrelsen.

 

//