Spildevandscentral og ATES Lager

Spildevandscentralen indeholder 5,8 MW varmepumper, der skal hæve temperaturen på den lagrede varme, før det fordeles ud til forbrugerne.

ATES står for Aquifer Thermal Energy System og er et termisk varmelager, der udnytter jord- og grundvandsmagasiner til formålet.

Varmen der skal lagres, kommer fra spildevandsudløbet på rensningsanlægget, der indeholder store mængder lavtemperaturenergi.

Formålet med at lagre energien, er at kunne anvende den i vintermånederne, hvor varmebehovet er væsentligt større, end om sommeren.