Spildevandscentral og ATES Lager

Opdateret den 01/05-2020

Der etablering en Spildevandscentral samt et såkaldt ATES lager ved Gudenåen.

Spildevandscentralen skal indeholde minimum 4MW varmepumper, der skal hæve temperaturen på det lagrede varme, før det ledes ud til forbrugerne.

ATES står for Aquifer Thermal Energy System og er et termisk varmelager, der udnytter jord- og grundvandsmagasiner til formålet.

Varmen der skal lagres, kommer fra spildevandsudløbet på rensningsanlægget, der indeholder store mængder lavtemperaturenergi.

Formålet med at lagre energien, er at kunne anvende den i vintermånederne, hvor varmebehovet er væsentligt større, end om sommeren.

Projektet er godkendt og igangsat vi har planlagt idriftsættelse ultimo 2020.

Der er pt. støbt fundamenter og rejst stålskelet til bygningen. Yderligere er der lavet boringer til ATES hullerne.