Spildevandscentral og ATES Lager

Opdateret den 17/09-2020

Der etablering en Spildevandscentral samt et såkaldt ATES lager ved Gudenåen.

Spildevandscentralen skal indeholde 5,8 MW varmepumper, der skal hæve temperaturen på det lagrede varme, før det ledes ud til forbrugerne.

ATES står for Aquifer Thermal Energy System og er et termisk varmelager, der udnytter jord- og grundvandsmagasiner til formålet.

Varmen der skal lagres, kommer fra spildevandsudløbet på rensningsanlægget, der indeholder store mængder lavtemperaturenergi.

Formålet med at lagre energien, er at kunne anvende den i vintermånederne, hvor varmebehovet er væsentligt større, end om sommeren.

Projektet er godkendt og igangsat vi har planlagt idriftsættelse ultimo 2020.

Bygningen er ved at få sat yderbeklædning på - taget er færdigt.

Alle varmepumperne er ved at blive monteret med rør og el.

Rør til ATES er boret under åen, over til selve lageret.

Spildevandsoptager er kommet.