Budget gældende for 2023

7. oktober 2022
GUES bestyrelse har godkendt budget gældende for 2023
 
Ud fra årets prisudvikling på energi bliver vi fra 1. januar 2023 nødsaget til at hæve den variable varmepris fra kr. 978 inkl. moms til kr. 1433 inkl. moms. pr. MWh
 
Den faste bidragssats forbliver uændret.