Nyheder

 

Falske medarbejdere

Falske medarbejdere fra Varmeværket Vi har fået henvendelser fra forbrugere, der er blevet konfronteret af tricktyve, der udgiver sig for at være fra…

Danmarks første, største og eneste

Efter en lang sommeropladning er Danmarks første, største og eneste - ja vel sagtens -verdens første, største og eneste varmepumpeanlæg, der er basere…

Indkaldelse Ekstraordinær generalforsamling

Gudenådalens Energiselskab A.m.b.a. afholder Ekstraordinær generalforsamling Onsdag den 24. november 2021 kl. 19.30 I Bjerringbro idræts- og kulturcen…

Timelapse Spildevandscentral

Timelapse af Spildevandscentralen Nu kan du se en Timelapse af opførelsen af Spildevandscentralen. I topmenuen skal du vælge "Produktionsanlæg" og "Sp…

Nye "Almindelige bestemmelser"

Nye "Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering" – Gældende fra 01.01.2022 Nye EU krav stiller krav om øget kommunikation mellem GUES og forbruge…

Timelapse af Varmepumpecentral

Vi har uploadet nye timelapses af opførelsen af varmepumpecentralen Se de korte videoer for hhv. invendig og udvendig her på hjemmesiden Tryk i topmen…

Varsling af prisændring

Vi har den seneste tid konstateret mere end en fordobling af både gas- og elpriser og må derfor varsle en væsentlig prisstigning for det kommende år,…

Igangsætning af fjernvarme til Stenshede

Opstart af Fjernvarmeprojekt Stenshede Omkring den første oktober, begynder gravearbejdet. Hovedledningen graves ned i første fase - her forventer vi…

Konstituering af Bestyrelsen efter valg

Konstituering af Bestyrelsen På Bestyrelsesmøde, efter Generalforsamling den 24/6 2021, konstituerede Bestyrelsen sig. Preben Sørensen og Per Dalgaard…

Indkaldelse til Generalforsamling 2021

Gudenådalens Energiselskab A.m.b.a. afholder ordinær generalforsamling                                      Torsdag den 24. juni 2021 kl. 19.30 I Bjer…

E-boks

E-Boks Vi overgår til digital kontakt med forbrugere, ved implementering af E - Boks løsning. Alle forbrugere, vil snart modtage et brev, med en kode…

Nye tekniske betingelser pr. 1 maj

Nye tekniske betingelser pr. 1 maj Vi har opdateret indholdet i de tekniske bestemmelser og gjort dem tidssvarende. De træder i kraft den 1 maj 2021 -…

Udsættelse af Generalforsamling

Bestyrelsen har besluttet at udsætte årets Generalforsamling, grundet den fortsatte nedlukning og forsamlingsforbud. Generalforsamlingen udsættes i fø…

Fjernvarme ved Hagenstrupparken og Stenshede

GUES Fjernvarme er til dig, der ønsker at glemme alt om uforudsete service- og reparationsudgifter til gasfyr eller varmepumper - og dig der ikke vil…

Spildevandscentralen

Vores nye 5,8 MW spildevandscentral har fået en fin artikelplads i maskinmesterbladet, med en generel forklaring af det nye varmepumpeanlæg- Kan læses…

Prisfald

Vi sænker varmeprisen og ændrer takstbladet Som et resultat af investeringer i produktionsanlæg til fossilfri og billig varmeproduktion, sænker vi pri…

Spildevandscentral idriftsat

Vores nye 5,8 MW Spildevandscentral, kører nu test. De sidste justeringer og indstillinger, er ved at blive fortaget af af leverandørerne, inden de ov…

Konstituering af Bestyrelsen 2020

På det første bestyrelsesmøde, efter Generalforsamlingen, konstituerer Bestyrelsens sig. Der blev enstemmigt vedtaget følgende Bestyrelsesmedlemmer ti…

COVID19

COVID 19 Vi afholder pt. ikke fysiske møder Der er adgang for forbrugere, hvis de bærer mundbind og spritter hænder af Administrative medarbejdere arb…

Brugervejledning varmemålere

Når vi installerer nye varmemålere, afleverer vi en brugervejledning. Hvis den ikke er fyldestgørende, kan du nu gå ind under menupunktet "Selvbetjeni…

Generalforsamling afholdes nu

Gudenådalens Energiselskab A.m.b.a. afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 17. september 2020 kl. 19.30                                       …

Varmepumpecentralen kører test

Vores nye 3,6 MW Varmepumpecentral, kører nu test. De sidste justeringer og indstillinger, er ved at blive fortaget af af leverandørerne, inden de ove…

Generalforsamling udsættes

Udsættelse af Generalforsamling Planlagte ordinære generalforsamling Torsdag den 23. april 2020 udsættes grundet regeringens nye tiltag mod Corona vir…

Spildevandscentral

Vi har nu godkendelse på projektforslag, der omhandler opførelse af Spildevandscentral og ATES anlæg. Vi påbegynder etablering af bygningen til varmep…

Transmissionsledning

Transmissionsledning mellem Bjerringbro og Ulstrup   Vi flytter nu en del af varmen, der er produceret i Bjerringbro - til Ulstrup, via transmissionsl…

Prisændring

Prisændring Vi sænker den variable pris på varmen fra 625kr/MWh i Bjerringbro og 687,5kr/Mwh i Ulstrup til 562,5kr/MWh pr. 1/1 - 2020. Se det nye taks…

Stendalen

Undskyld vi roder! Vi er nu i gang med at grave rør ned til forsyning af boligforeningens boliger i Stendalen. Arbejdet forventes at pågå indtil Febru…

Grøn kampagne

Reducer dit klimaaftryk – Skift til fjernvarme!   Hos Gudenådalens Energiselskab, arbejder vi på at minimere de fossile brændsler til varmeproduktione…

Udligningsbeløb Ulstrup

Udligningsbeløb Ulstrup Der er udsendt nedenstående brev til Ulstrupforbrugere Som nævnt i tidligere udsendte brev, er renten for de to afdragsordning…

Nyt takstblad og nye almindelige leveringsbetingelser

Nyt takstblad og nye almindelige leveringsbetingelser Vi har i sidste uge udsendt breve til alle vores kunder. Der træder, nyt takstblad og nye leveri…

Beboerorientering

Beboerorientering Vedr. anlæggelse af fjernvarmetransmissonsledning fra Ulstrup til Bjerringbro.Som I sikkert har bemærket, så er vi i fuld gang med n…

Livestream

Vi livestreamer nu fra byggeriet på Kraftvarmeværket i Bjerringbro - følg med i bygge processen og se når vi omstiller til grøn varmeproduktion. Tryk…

Ny medarbejder

Vi har i dag fornøjelsen af at byde Per Skibsted velkommen til GUES. Per har en lang baggrund inden for fjernvarmebranchen og skal arbejde bredt i vir…

Konstituering af Bestyrelsen

Følgende medlemmer blev på dagens Bestyrelsesmøde valgt til beskrevet rolle i bestyrelsen: Preben Sørensen – Formand Lars Skov – Næstformand Per Dalga…