Nyheder

 

Nye tekniske betingelser pr. 1 maj

Nye tekniske betingelser pr. 1 maj Vi har opdateret indholdet i de tekniske bestemmelser og gjort dem tidssvarende. De træder i kraft den 1 maj 2021 -…

Udsættelse af Generalforsamling

Bestyrelsen har besluttet at udsætte årets Generalforsamling, grundet den fortsatte nedlukning og forsamlingsforbud. Generalforsamlingen udsættes i fø…

Fjernvarme ved Hagenstrupparken og Stenshede

GUES Fjernvarme er til dig, der ønsker at glemme alt om uforudsete service- og reparationsudgifter til gasfyr eller varmepumper - og dig der ikke vil…

Spildevandscentralen

Vores nye 5,8 MW spildevandscentral har fået en fin artikelplads i maskinmesterbladet, med en generel forklaring af det nye varmepumpeanlæg- Kan læses…

Prisfald

Vi sænker varmeprisen og ændrer takstbladet Som et resultat af investeringer i produktionsanlæg til fossilfri og billig varmeproduktion, sænker vi pri…

Spildevandscentral idriftsat

Vores nye 5,8 MW Spildevandscentral, kører nu test. De sidste justeringer og indstillinger, er ved at blive fortaget af af leverandørerne, inden de ov…

Konstituering af Bestyrelsen 2020

På det første bestyrelsesmøde, efter Generalforsamlingen, konstituerer Bestyrelsens sig. Der blev enstemmigt vedtaget følgende Bestyrelsesmedlemmer ti…

COVID19

COVID 19 Vi afholder pt. ikke fysiske møder Der er adgang for forbrugere, hvis de bærer mundbind og spritter hænder af Administrative medarbejdere arb…

Brugervejledning varmemålere

Når vi installerer nye varmemålere, afleverer vi en brugervejledning. Hvis den ikke er fyldestgørende, kan du nu gå ind under menupunktet "Selvbetjeni…

Generalforsamling afholdes nu

Gudenådalens Energiselskab A.m.b.a. afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 17. september 2020 kl. 19.30                                       …

Varmepumpecentralen kører test

Vores nye 3,6 MW Varmepumpecentral, kører nu test. De sidste justeringer og indstillinger, er ved at blive fortaget af af leverandørerne, inden de ove…

Generalforsamling udsættes

Udsættelse af Generalforsamling Planlagte ordinære generalforsamling Torsdag den 23. april 2020 udsættes grundet regeringens nye tiltag mod Corona vir…

Spildevandscentral

Vi har nu godkendelse på projektforslag, der omhandler opførelse af Spildevandscentral og ATES anlæg. Vi påbegynder etablering af bygningen til varmep…

Transmissionsledning

Transmissionsledning mellem Bjerringbro og Ulstrup   Vi flytter nu en del af varmen, der er produceret i Bjerringbro - til Ulstrup, via transmissionsl…

Prisændring

Prisændring Vi sænker den variable pris på varmen fra 625kr/MWh i Bjerringbro og 687,5kr/Mwh i Ulstrup til 562,5kr/MWh pr. 1/1 - 2020. Se det nye taks…

Stendalen

Undskyld vi roder! Vi er nu i gang med at grave rør ned til forsyning af boligforeningens boliger i Stendalen. Arbejdet forventes at pågå indtil Febru…

Grøn kampagne

Reducer dit klimaaftryk – Skift til fjernvarme!   Hos Gudenådalens Energiselskab, arbejder vi på at minimere de fossile brændsler til varmeproduktione…

Udligningsbeløb Ulstrup

Udligningsbeløb Ulstrup Der er udsendt nedenstående brev til Ulstrupforbrugere Som nævnt i tidligere udsendte brev, er renten for de to afdragsordning…

Nyt takstblad og nye almindelige leveringsbetingelser

Nyt takstblad og nye almindelige leveringsbetingelser Vi har i sidste uge udsendt breve til alle vores kunder. Der træder, nyt takstblad og nye leveri…

Beboerorientering

Beboerorientering Vedr. anlæggelse af fjernvarmetransmissonsledning fra Ulstrup til Bjerringbro.Som I sikkert har bemærket, så er vi i fuld gang med n…

Livestream

Vi livestreamer nu fra byggeriet på Kraftvarmeværket i Bjerringbro - følg med i bygge processen og se når vi omstiller til grøn varmeproduktion. Tryk…

Ny medarbejder

Vi har i dag fornøjelsen af at byde Per Skibsted velkommen til GUES. Per har en lang baggrund inden for fjernvarmebranchen og skal arbejde bredt i vir…

Ferie

Administrationen holder ferie på skift, fra uge 28-32 og der må derfor forventes lavere serviceniveau. I uge 30 er der hel lukket. Vi beklager de gene…

Sikker mail

Sikker mail Ved behov for at sende eller modtage data med personfølsomme oplysninger - så ring til os - vi har mulighed for sikker mail.

Hvor ligger varmerørene?

Hvor ligger varmerørene? Det kan nu ses under det nye Menupunkt "Ledningsnet"

Energibesparelser

Gudenådalens Energiselskab løser nu den lovpligtige energispare opgave med Energi Fyn som partner. Du kan søge tilskud til energirenovering af din bol…

Årsrapport

Den komplette årsrapport fra GUES 1 juni - 31 dec. 2018, med underskrifter, er nu tilgængelig under "Økonomi og vedtægter" - "Regnskabsopstilling".

Konstituering af Bestyrelsen

Følgende medlemmer blev på dagens Bestyrelsesmøde valgt til beskrevet rolle i bestyrelsen: Preben Sørensen – Formand Lars Skov – Næstformand Per Dalga…

Projektstatus

Følg med i vores projekter under det nye menupunkt " Projekter"

Info til Lokalområdet

INFO TIL LOKALOMRÅDET Kære borgere og trafikanter. Anlægsarbejde for mere end 9 km fjernvarmeledning mellem værkerne i Bjerringbro og Ulstrup er nu i…

SMS

Falske SMS i omløb! Vi hører fra flere forsyninger, at forbrugerne modtager SMS'er fra "Fjernvarmen" med link til betaling af skyldig saldo på 9Kr. Be…

Opdatering transmissionsledning

Senest mandag den 1 april, påbegyndes gravearbejdet til nedlæggelsen af transmissionsledningen mellem Ulstrup og Bjerringbro. Arbejdet er opdelt i 2 e…

Generalforsamling 2019

Til Andelshaverne   Gudenådalens Energiselskab A.m.b.a. afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 25. april 2019 kl. 19.30                       …

Grøn omstilling

I GUES fokuserer vi på billig varme og grøn omstilling. Følg udviklingen her på hjemmesiden, under Profil - Grøn omstilling

Ændring i Bestyrelsen

Efter fusionen mellem Ulstrup og Bjerringbro er Søren Gade fra Favrskov kommune indtrådt i bestyrelsen hos GUES.

Transmissionsledning mellem Ulstrup og Bjerringbro

Transmissionsledning mellem Ulstrup og BjerringbroGUES har i december 2018 måned fået varmeplanmæssig godkendelse fra hhv. Favrskov og Viborg kommune…

Aconto priser

Aconto priser for 2019 er nu fastlagt: Heldigvis er stigningen ikke så stor som forventet. Bjerringbro: 625kr./MWh incl. moms Ulstrup: 687,5kr./MWh in…

Farvel til grundbeløbet

Ved grundbeløbets bortfald pr. 1/1- 2019, vil varmeprisen stige. Hvor meget de stiger vil blive offentliggjort medio december 2018. Der har været mang…

Referat fra generalforsamling

Referat fra den ordinære generalforsamling afholdt den 27. september 2018 er nu tilgængeligt på hjemmesiden.

Afbrydelse for fjernvarmen

Ledningsarbejde mandag d. 10/9-2018 kl. 8 - 13 På følgende veje afbrydes fjervarmen, mandag d. 10/9-2018 kl. 8 - 13 , grundet ledningsarbejde. Angelkæ…

Generalforsamling

Til Andelshaverne   Gudenådalens Energiselskab A.m.b.a. afholder fælles ordinær generalforsamling Torsdag den 27. september 2018 kl. 19.30            …

Utæt i Ulstrup ?

Er dit varmesystem utæt?   Vi oplever for tiden at der tilføres vand på vores ledningsnet i Ulstrup– faktisk ret store mængder – over 400 liter om dag…

Nyt bestyrelsesmedlem

Da bestyrelsesmedlem Mogens H. Jensen desværre er gået bort, er suppleant Preben Østergaard indtrådt i bestyrelsen.

Vi er nu tilbage i Bjerringbro

Vores lokaler på Realskolevej i Bjerringbro, er nu færdigrenoveret og vi er derfor igen at finde her.

Ændring af acontobetaling

Grundet nye lovkrav, skal varmeværkerne ændre regnskabsår, så det følger kalenderåret.   For at imødekomme dette krav, vil resten af 2018 blive et 7 m…

Udskiftning af varmemålere og netværk

Lars Laursen (GUES), udskifter i samarbejde med Kamstrup ca. 1800 varmemålere over de næste 2 år. Der opbygges et nyt radionetværk til måleraflæsning…

Ny hjemmeside

Velkommen til vores nye hjemmeside Vi har fået ny hjemmeside hvor vi har samlet Bjerringbro varmeværk og Ulstrup kraftvarmeværk til det nye selskab Gu…

Klima 100

Energicentralen blandt landets bedste klimaløsninger Energicentralen i Bjerringbro – et fælles projekt mellem Grundfos og Gudenådalens Energiselskab…

Ny direktør

Varmeværkets nye direktør er fundet 39-årige Jan Dansbo er ny direktør for Gudenådalens Energiselskab i Bjerringbro, efter Charles Hansen er skiftet…

Ombygning på Realskolevej

Vi bygger om på Realskolevej Kontoret er midlertidigt flyttet til Fredensvej 6 i Ulstrup. Åbningstider er mandag - torsdag kl. 8 - 16 og fredag kl. 8…

OBS Ændring i åbningstid

Åbningstider Fra mandag den 19. marts 2018 holder kontoret åbent mandag - torsdag 8.00 - 16.00 og fredag 8.00 - 14.00. Eller efter aftale

Navneændring

Navne-ændringen for Bjerringbro Varmeværk og Ulstrup Kraftvarmeværk er i dag endelig godkendt. Selskabet hedder fra dags dato Gudenådalens Energiselsk…

Returtemperatur

Returtemperatur i Ulstrup